YogaHuis Leek & Tolbert  
en omgeving

Contact

YogaHuis Leek & Tolbert
yogahuisleek@gmail.com

lesplek:
Tolbert - vanaf augustus 2020

In de Yurt Yogaruimte van Jolien Nettesheim:
Noorderweg 31
(ingang bij het bord van Geheel Natuurlijk - zie hieronder)
9356 TG in Tolbert 

Voor informatie over YogaHuis Leek & Tolbert algemeen,  yogalessen, Qigong & workshops of het volgen van mijn digitale lessen via YouTube:

Annet: 06 51 394 650 
yogahuisleek@gmail.com of
Praktijk HEALTH & Yoga: annethealthyoga@gmail.com

PRIVACY STATEMENT & ALGEMENE VOORWAARDEN: zijn geplaatst op mijn website
http://health-yoga.nl
Zie voor Yoga & Corona protocol de rubriek '
Yoga Protocol' op deze website.

Disclaimer:
Annet geeft haar lessen bij YogaHuis Leek namens Health & Yoga.
YogaHuis Leek draagt niet de verantwoordelijkheid voor haar lessen.


YogaHuis Leek is niet verantwoordelijk schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer/cursist,  
noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.

 Love life, do yoga, contact us!

E-mailen
Bellen