YogaHuis Leek  
 

Contact

YogaHuis Leek

yogahuisleek@gmail.com

Voor informatie over YogaHuis Leek algemeen, de yogalessen, Qigong & workshops of het volgen van YouTube lessen:
Annet: 06 51 394 650 
yogahuisleek@gmail.com of
annethealthyoga@gmail.com
(Kundalini, Mindfulness, QiGong, Poweryoga, Vinyasa, Hormoonyoga)

PRIVACY STATEMENT & ALGEMENE VOORWAARDEN: zijn geplaatst op mijn website
http://health-yoga.nl

Disclaimer:
Annet geeft haar lessen bij YogaHuis Leek namens Health & Yoga.
YogaHuis Leek draagt niet de verantwoordelijkheid voor haar lessen.


YogaHuis Leek is niet verantwoordelijk schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer/cursist,  
noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.

 Love life, do yoga, contact us!

E-mailen
Bellen